آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس آموزش LabVIEW کارت DAQ دیتالاگر Data Logger
لیست 3 ( فلاسفه + آثار ) – هزار رمان
لیست ۴ ( فیلم + موسیقی )
مارس 31, 2020
لیست ۲ ( رمان + نویسندگان ایرانی )
مارس 31, 2020

در قسمت سوم لیست آرشیو ،  به ۳ بخش فلاسفه ، آثار آنها  و مکاتب ادبی جهان می پردازیم.

بخش اول  ۱۰۰ فیلسوف تاثیر گذار تاریخ

بخش دوم  ۲۰۰ کتاب فلسفی جهان

بخش سوم   مکتب های ادبی جهان

گردآورنده :

سید مرتضی مصطفویبخش اول

۱۰۰ فیلسوف تاثیرگذار جهان۱  تالِس

۲  آناکسیماندروس

۳  آناکسیمنس

۴  فیثاغورس

۵  هراکلیتوس

۶  کسنوفانس

۷  پارمنیدس

۸  زنون اِلِئایی

۹  امپدوکلس

۱۰  آناکساگوراس

۱۱  لئوکیپوس

۱۲  دِموکریتوس

۱۳  پروتاگوراس

۱۴  گرگیاس

۱۵  سقراط

۱۶  افلاطون

۱۷  اَرَسطو

۱۸  اپیکور

۱۹  مارکوس آئورلیوس

۲۰  زنون رواقی

۲۱  تیتوس لوکرتیوس

۲۲  لوثین

۲۳  پولوس

۲۴  فِلوطین

۲۵  آگوستین قدیس

۲۶  بوئتیوس

۲۷  آنسلم

۲۸  پتروس آبلاردوس

۲۹  راجر بیکن

۳۰  توماس آکویناس

۳۱  آلبرت کبیر

۳۲  ویلیام اکام

۳۳  کِنْدی

۳۴  ابونصر فارابی

۳۵  ابن سینا

۳۶  ابن رشد

۳۷  مارتین لوتر

۳۸  ژان کالوَن

۳۹  جوردانو برونو

۴۰  فرانسیس بیکن

۴۱  ماکیاولی

۴۲  وُلتِر

۴۳  توماس هابْز

۴۴  بلِز پاسکال

۴۵  نیکولا مالبرانش

۴۶  باروخ اسپینوزا

۴۷  گوتفرید ویلهلم لایبنیتس

۴۸  رنه دِکارْت

۴۹  ژان-ژاک روسو

۵۰  دُنی دیدرو

۵۱  جان لاک

۵۲  جرج بارکلی

۵۳  دیوید هیوم

۵۴  ادموند برک

۵۵  ایمانوئل کانت

۵۶  آرتور شوپنهاور

۵۷  یوهان گوتلیب فیشته

۵۸  یوزف فون شلینگ

۵۹  شارل دو مونتسکیو

۶۰   فریدریش هگل

۶۱  چارلز داروین

۶۲  آگوست کُنت

۶۳  هربرت اسپنسر

۶۴  زیگموند فروید

۶۵  کارل گوستاو یونگ

۶۶  کارل مارکس

۶۷  فریدریش انگلس

۶۸  کی‌یرکگارد

۶۹  فریدریش نیچه

۷۰  هنری برگسون

۷۱  جرمی بنتام

۷۲  بندیتو کروچه

۷۳  جیمز ‌میل

۷۴  برتراند راسل

۷۵  جان استوارت میل

۷۶  جرج سانتایانا

۷۷  ارنست رنان

۷۸  ویلیام جیمز

۷۹  هارتمان

۸۰  جان دیویی

۸۱  مارتین هایدِگِر

۸۲  لودویگ ویتگنشتاین

۸۳  ژان پل سارتر

۸۴  آلبر کامو

۸۵  سِر کارل رایموند پاپر

 ۸۶  هربرت مارکوزه

۸۷  تئودور آدورنو

۸۸  رودولف کارناپ

۸۹  ادموند هوسِرْل

۹۰  میشِل فوکو

۹۱  چارلز کاپلستون

۹۲  هانا آرِنْت

۹۳  آلفرد نورث وایتهد

۹۴  گوتلوب فرگه

۹۵  ژاک لاکان

۹۶  سید حسین نصر

۹۷  هانری کوربَن

۹۸  محمد اقبال لاهوری

۹۹  میرچا الیاده

۱۰۰  پل تیلیش


بخش دوم

۲۰۰ کتاب فلسفی جهان۱   جمهور + افلاطون

۲  ضیافت + افلاطون

۳  اخلاق نیکوماخوسی + ارسطو

۴  مابعدالطبیعه + ارسطو

۵  سیاست + ارسطو

۶  تأملات+ مارکوس اورلیوس

۷  درباره طبیعت + لوکرس

۸  اثولوجیا + فلوطین

۹  شهر خدا + اگوستین

۱۰  اعترافات + آگوستین قدیس

۱۱  تسلای فلسفه + بوئیتیوس

۱۲  پروسلوگیون + آنسلم قدیس

۱۳  کتاب عقیده برزخ + سن توماس آکویناس

۱۴  مدینه فاضله + فارابی

۱۵  در باب امپراطوری + فرانسیس بیکن

۱۶  نو ارغنون + فرانسیس بیکن

۱۷  خیانت‌ها + نیکولا ماکیاولی

۱۸  شهریار + نیکولا ماکیاولی

۱۹  پیش‌داوری + فرانسوا ولتر

۲۰  کاندید + فرانسوا ولتر

۲۱  لِوْیاتان + توماس هابز

۲۲  بهیموت + توماس هابز

۲۳  سعادت بشری + بلز پاسکال

۲۴  اخلاق + باروخ اسپینوزا

۲۵  اعتراضات و پاسخها + رنه دکارت

۲۶  گفتار در روش + رنه دکارت

۲۷  منادولوژی + گتفرید ویلهلم لایبنیتس

۲۸  امیل + ژان ژاک روسو

۲۹  اعترافات + ژان ژاک روسو

۳۰  تفکرات تنهایی + ژان ژاک روسو

۳۱  برادرزاده‌ی رامو + دنی دیدرو

۳۲  ژاک قضا و قدری و اربابش + دنی دیدرو

۳۳  رساله ای درباره حکومت + جان لاک

۳۴  جستاری در فهم بشر + جان لاک

۳۵  نظریه ‌ای تازه در باب ابصار + جورج بارکلی

۳۶  رساله‌ای درباره طبیعت آدمی + دیوید هیوم

۳۷  کاوشی در خصوص فهم بشری + دیوید هیوم

۳۸  جهان و تأملات فیلسوف + آرتور شوپنهاور

۳۹  در باب حکمت زندگی + آرتور شوپنهاور

۴۰  جهان همچون اراده و تصور + آرتور شوپنهاور

۴۱  نقد عقل محض + ایمانوئل کانت

۴۲  نقد قوه حکم + ایمانوئل کانت

۴۳  بنیاد آموزه فراگیر دانش + فیشته

۴۴  مقصود انسان + فیشته

۴۵  دانش منطق + گئورگ ويلهلم هگل

۴۶  فلسفه ی هنر + گئورگ ويلهلم هگل

۴۷  روح‌القوانین + منتسکیو

۴۸  توتم و تابو + منتسکیو

۴۹  ضمیر پنهان + كارل گوستاو يونگ

۵۰  خود ناشناخته + كارل گوستاو يونگ

۵۱  ترس و لرز + سورن کی‌یرکگور

۵۲  چنین گفت زرتشت + فریدریش نیچه

۵۳  سرمایه + کارل مارکس

۵۴  اراده قدرت + فردریش نیچه

۵۵  فقر فلسفه + کارل مارکس

۵۶  دربارهٔ آزادی + جان استوارت میل

۵۷  علم و دین در جامعه + برتراند راسل

۵۸  این است انسان + فریدریش نیچه

۵۹  تاریخ فلسفه غرب + برتراند راسل

۶۰  دین و روان + ویلیام جیمز

۶۱  هزارتوی آزمون های دشوار + میرچا الیاده

۶۲  درباره رنگ‌ها + لودویگ ویتگنشتاین

۶۳  هوسرل در متن آثارش + عبدالکریم رشیدیان

۶۴  حیات ذهن + هانا آرنت

۶۵  فلسفه در تغییر + صابر سیدی

۶۶  فلسفه فرگه + جوزف سالرنو

۶۷  دلوز+ ریدار دیو

۶۸  اصول فلسفه و روش رئالیسم + سید محمدحسین طباطبایی

۶۹  ژیل دلوز + مايكل هارت‌

۷۰  پژوهش‌های فلسفی + لودویگ ویتگنشتاین

۷۱  هستی و زمان + مارتین هایدگر

۷۲  اسطوره و رمز + میرچا الیاده

۷۳  هستی و نیستی + سارتر

۷۴  دیالکتیک روشنگری + ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو

۷۵  خرد و انقلاب + هربرت مارکوزه

۷۶  انسان تک ساحتی + هربرت مارکوزه

۷۷  افسانه سیزیف + آلبر کامو

۷۸  فلسفه‌ی کامو + ریچارد کمبر

۷۹  نیچه و فلسفه + ژیل دلوز

۸۰  اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر + ژان پل سارتر

۸۱  زبان اصالت + تئودور آدرنو

۸۲  خدای ناپدید شونده + میرچا الیاده

۸۳  اراده به دانستن + ميشل فوكو

۸۴  مقدمه‌ای فلسفی بر علوم شناختی + رُم هَره

۸۵  اضطراب + ژاک لاکان

۸۶  تحول دین + آلفرد نورث وایتهد

۸۷  تاریخ فلسفه کاپلستون + فردریک کاپلستون

۸۸  سینما و فلسفه + ژیل دلوز

۸۹  وضع بشر + هانا آرنت

۹۰  فلسفه چیست + ژیل دلوز ، فلیکس گتاری

۹۱  تاریخ فلسفه سیاسی + جورج كلوسكو

۹۲  تاریخ فلسفه غرب راتلیج + رابرت سی سولومون و کاتلین م. هیگینز

۹۳  شگفتی فلسفی + ژان هرش

۹۴  ماجراهای جاودان در فلسفه + هنری توماس

۹۵  تاریخ فلسفه + ویل دورانت

۹۶  تاریخ اندیشه‌های دینی + میرچا الیاده

۹۷  سرگذشت فلسفه + برایان مگی

۹۸  لذات فلسفه + ویل دورانت

۹۹  فلسفه و نحو منطقی + رودلف کارناپ

۱۰۰  سقراط: یونانی ای جویای حقیقت در عهد باستان + پاملا دل

۱۰۱  زبان ، خانه وجود + مارتین هایدگر

۱۰۲  بررسی امکان تفسیر دینی از فلسفه‌ی افلاطون + هادی جعفری

۱۰۳  بنیادهای فلسفه در اساطیر و حکمت پیش از سقراط + درو هایلند

۱۰۴  از سقراط تا سارتر + ت.ز.لاوین

۱۰۵  هنر خوشبختی از دیدگاه اپیکور + اپیکور

۱۰۶  مقدمه‌ای بر فلسفه ذهنر + جاناتان لو

۱۰۷  فلسفه تراژدی + جولیان یانگ

۱۰۸  داستان‌های فلسفی جهان + میشل پیكمال

۱۰۹  ضد روش + احمد محمدپور

۱۱۰  مسئلهٔ اسپینوزا + اروین د. یالوم

۱۱۱  افلاطون؛ واسازی یک افسانه فلسفی + شروین وکیلی

۱۱۲  فلسفه دین افلاطونی + دانیل ا.دامبروفسکی

۱۱۳  فلسفه عقل + بیژن طرهانی

۱۱۴  روشنفکری و اصل گرایی فلسفی +عماد افروغ

۱۱۵  الفبای فلسفه + نایجل واربرتون

۱۱۶  اصول مقدماتی فلسفه + ژرژ پوليتسر

۱۱۷  تسلی بخشی های فلسفه + آلن دوباتن

۱۱۸  ایستادن در آن سوی مرگ + مهدی فدایی مهربانی

۱۱۹  درسهای فلسفه اخلاق امانوئل کانت + منوچهر صانعی دره بیدی

۱۲۰  وحدت اشیا + رابرت استرن

۱۲۱  پرسش های بزرگ + کاتلین هیگینز، رابرت سالمون

۱۲۲  از ارسطو تا گودل + ضیاء موحد

۱۲۳  فلسفه نوین بریتانیا + برایان مگی

۱۲۴  ۱۰۱ مسئله فلسفی + مارتین کوهن

۱۲۵  نیچه و آری گویی تراژیک به زندگی + حمیدرضا محبوبی آرانی

۱۲۶  تاریخ فلسفه قرن هفدهم + امیل بریه

۱۲۷  هستی در اندیشه فیلسوفان + اتین ژیلسون

۱۲۸  فلسفۀ ابن سینا + محمد اسماعیل مبلغ

۱۲۹  سیر حکمت در اروپا + محمدعلی فروغی

۱۳۰  زمان در انديشه ملاصدرا و هايدگر+ رضا دهقاني

۱۳۱  مارتین لوتر + باربارا ای. سامرویل

۱۳۲  محاکمه سقراط + ایزیدور ف استون

۱۳۳  فلسفه اگزیستانس + کارل یاسپرس

۱۳۴  موسای میکل آنژ+ زیگموند فروید

۱۳۵  درسهای اساسی فلاسفه بزرگ + اس.ای.فراست

۱۳۶  فلاسفه ناکام در عشق + اندرو شافر

۱۳۷  فلوطین + کارل یاسپرس

۱۳۸  پاپ و مرد مرتد + مایکل وایت

۱۳۹  ویتگنشتاین ‌ـ پوپر + جان آيدينو ، ديويد ادموندز

۱۴۰  کانت و فلسفه معاصر + لوسین گلدمن

ادامه دارد


بخش سوم

مکتب های ادبی جهان۱ باروک

۲  کلاسیسیسم

۳  اُمانیسم

۴  رُمانتیسم

۵  رئالیسم

۶  ناتورالیسم

۷  پارناس

۸  سمبولیسم

۹  فوتوریسم

۱۰  آکمه‌ئیسم

۱۱  اکسپرسیونیسم

۱۲  کوبیسم

۱۳  دادائیسم

۱۴ سوررئالیسم

۱۵  اگزیستانسیالیسم

تهیه و تنظیم : سید مرتضی مصطفوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × پنج =